Image
Activiteiten dorpsraad
01-01-1970

Verkeersproblematiek in ZwaanshoekWat is het probleem?

Het verkeer in Zwaanshoek is sinds jaar en dag onderwerp van gesprek. Zo is de verkeersbelasting op de Bennebroekerweg veel te hoog! Er zijn ruim 8500 verkeersbewegingen per dag, terwijl de weg belastbaarheid van de weg geschikt is voor maximaal 6000 verkeersbewegingen per dag. Ook wordt er te hard gereden op diverse plekken en met zwaar materieel. Dit leidt niet alleen tot geluids- en bewegingsoverlast (trillende huizen), maar is ook slecht voor de gezondheid (meer uitstoot), maar ook tot allerlei onveilige verkeerssituaties en ongelukken.

Als vanzelfsprekend houdt de Dorpsraad zich hier volop en intensief mee bezig. Waar we kunnen, zetten we dit onderwerp op de agenda. Denk aan onze periodieke overleggen met de gebeidsmanager, maar we nodigen ook de verkeerskundigen en de wethouder van Verkeer & Vervoer uit waar het gaat om ideeen voor mogelijke verbetering van de weginrichting, snelheidbeperkende maatregelen en verduidelijking van de bebording en nudging (dit is het geven van een vriendelijk duwtje in de goede richting. Het helpt mensen om makkelijker de keuze voor het gewenste gedrag te maken. Denk aan de smileys in het dorp die de mensen laat weten hoe hard ze feitelijk rijden en een groene smiley te geven als het midner is dan 30km/uur en een rode als het meer is dan 30km/uur). Daarnaast zijn we geregeld in gesprek met de politie (wijkagent) waar het gaat om bijvoorbeeld handhaving en zoeken we contact met partijen als Veilig Verkeer Nederland. In sommige gevallen trekken we samen op met de Dorpsraad van Beinsdorp in de richting van de gemeentelijke politiek).

Wat leveren de gesprekken door de Dorpsraad concreet op? 

Na heel veel praten, aan de bel trekken, zelf met initiatieven komen, tellingen (laten) verrichten, aangeven waar onze bewoners tegenaan lopen en last van hebben, staan we momenteel op het punt dat we de volgende zaken bereikt hebben:

- Zwaanshoek krijgt 2 vaste smileys in Zwaanshoek. Een smiley is al geplaatst op de Bennebroekerweg. De andere volgt dit najaar. Elke smiley blijft 3 maanden op dezelfde plek en wordt daarna weer verplaatst naar een andere locatie (in Zwaanshoek)

- Er zijn afspraken met de Gemeente Haarlemmermeer gemaakt om opnieuw naar de inrichting van de Bennebroekerweg te kijken. Ook na de herinrichting (in 2015) blijft de weg uitnodigen om hard te rijden. Vooral buiten de spits. 

- Er wordt kritisch gekeken naar de huidige bebording over de maximale snelheid en de weginrichting bij het inrijden van Zwaanshoek (om nog duidelijker te maken dat er max.30 gereden mag worden in het dorp)

- De wijkagent gaat vaker handhaven

- Er volgen ludiek(ere) acties om mensen eraan te helpen herinneren aan hun verkeerssnelheid

 Heeft u zelf vragen of ideeen? Neem contact met ons op via: dorpsraad@zwaanshoek.info. 


Gerelateerde documenten