Image
Zwaanshoek nieuws

Even voorstellen: onze luchtvaartexpert

06-11-2018Wie ben ik? Geen spelletje ‘wie van de drie’ maar ik vertegenwoordig u namens de Dorpsraad Zwaanshoek sinds 2017 in het Kaagbaan Cluster van de OmgevingsRaad Schiphol (ORS). Mijn naam is Peter van Rouendal, woon ca 40 jaar in Zwaanshoek en heb eveneens 40 jaar bij de Luchthaven Schiphol gewerkt.

De ORS is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties. Vanuit de verschillende baanclusters worden vertegenwoordigers afgevaardigd naar het College van Advies dat de Minister van Infrastructuur en Verkeer adviseert.

In het College van Advies zijn afspraken gemaakt over belangrijke onderwerpen die ons allen aangaan als geluidshinder, maximum aantal vliegtuigbewegingen, nachtvluchten, etc. (Voor details www.omgevingsraadschiphol.nl / www.bewonersomgevingschiphol.nl). Sinds mijn deelname tref ik bij de deelnemers weinig vertrouwen aan in de cijfers over geluid, aantallen vliegbewegingen, aantal woningen in de geluidzones, etc. In de media is, mede door de aangetoonde onbetrouwbaarheid van de cijfers omtrent Luchthaven Lelystad, de laatste tijd veel geschreven over de (on)betrouwbaarheid van gehanteerde cijfers.

Maar Schiphol is aan het plafond van de in de ORS afgesproken 500.000 vliegtuigbewegingen dus wat nu? Vliegveld Lelystad zou de oplossing zijn maar met veel beperkingen in het luchtruim en hierdoor meer overlast voor een grote regio. De bewoners in die regio protesteerden hiertegen. Belangen partijen als luchtvaartmaatschappijen, politiek, etc. probeerden de bewoners die zich georganiseerd hadden rond Lelystad en Schiphol tegen elkaar uit te spelen om Lelystad snel in gebruik te kunnen nemen. Dat werd door de bewonersgroepen onderkend en medio maart jl. zijn de bewonersgroepen van alle Nederlandse luchthavens bij elkaar gaan zitten en hebben zich verenigd in het Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart (LBBL). Dit LBBL heeft plannen om aandacht te vragen in Den Haag voor de toenemende belasting door de snelle groei in de luchtvaart van geluid, milieu etc. Deze aandacht vragen zij door onder meer een brief aan de Minister. ( http://www.toekomstluchtvaart.nl/pdf/Brief_aan_regering_LBBL_18_juni_2018.pdf) maar ook door aandacht te vragen in de media voor protestmanifestaties in het land (zie programma http://www.stopluchtvaartgroei.nl/).

Alhoewel ik als vertegenwoordiger trots op Schiphol ben begrijp ik ook de onrust en het wantrouwen door de onduidelijkheid over hoe de politiek met de luchtvaartproblemen in Nederland omgaat.
Omdat door het oprichten van het LBBL persoonlijk keuzes kunnen worden gemaakt voor bijvoorbeeld deelname aan manifestaties, informeer ik u namens de Dorpsraad hierover. Mocht u meer willen weten laat het de Dorpsraad weten. Indien u een inkijkje wilt over wat er al boven ons vliegt dan is deze nieuwe site interessant: https://omgevingsinfoschiphol.nl

Namens de Dorpsraad,
Peter van Rouendal.