Image
Zwaanshoek nieuws

Herplaatsing flitspaal Bennebroekerdijk Zwaanshoek

21-11-2017Binnenkort wordt de flitspaal, tussen de twee chicanes, op de Bennebroekerdijk in Zwaanshoek op verzoek van de bewoners weer geplaatst.

In 2009 is er met de bewoners overleg geweest om de verkeersveiligheid op de Bennebroekerdijk te verbeteren.
Er is toen besloten, om de doorstroming en de veiligheid te bevorderen, twee van de vier chicanes te verwijderen en in plaats daarvan een flitspaal te plaatsen.

De flitspaal is echter in 2015 verwijderd toen de analoge flitspalen in de gemeente werden vervangen door de huidige digitale flitspalen.
Door een misverstand met het openbaar ministerie, dat nu verantwoordelijk is voor het beleid t.a.v. het plaatsen van flitspalen, is de flitspaal op de Bennebroekerdijk niet teruggeplaatst. Vanaf dat moment heeft de Dorpsraad op verzoek van de bewoners zich ingezet bij het gemeentebestuur om de flitspaal weer geplaatst te krijgen.

Het gemeentebestuur heeft daardoor onderkend dat de flitspaal weer geplaatst moet worden en heeft zich ingezet om het OM te overtuigen van de noodzaak. Mede dankzij het positieve advies van de Politie en door de inzet van het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente heeft het OM besloten dat de flitspaal er weer komt en dat met deze flitspaal een bijdrage wordt geleverd aan de verkeersveiligheid op de Bennebroekerdijk.

Over enkele maanden wordt de flitspaal geplaatst. Na plaatsing van de flitspaal vinden enkele werkzaamheden plaats voordat gestart wordt met handhaving. De werking van de paal wordt getest zodat voorkomen wordt dat overtredingen onjuist worden geregistreerd.

Zodra de werking van de paal is gecontroleerd, start de paal met handhaven.