Image
Zwaanshoek nieuws

Aanpassing verkeersmaatregelen aan de Spieringweg

07-04-2017Bericht vanuit Tennet:

Vrijdag 3 maart jl. heeft een tragisch ongeluk plaatsgevonden bij de uitrit van een werkweg van het project Randstad 380 kV aan de Spieringweg te Zwaanshoek (gemeente Haarlemmermeer). Een zandwagen is in botsing gekomen met een fietser. Als gevolg van dit ongeval is de fietser overleden. Met deze brief informeren we u over het onderzoek dat na het ongeval heeft plaatsgevonden en de extra maatregelen voor de veiligheid van verkeersdeelnemers op de Spieringweg.

Onderzoek
Na het ongeval is VolkerInfra Randstad 380, dat is de aannemer van TenneT, direct met een onderzoek gestart. Natuurlijk naar mogelijke oorzaken van het ongeval. En of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn en zo ja, welke. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek heeft de aannemer tijdelijk verkeersregelaars ingezet bij de bouwinritten aan de Spieringweg. Het interne onderzoek is nu afgerond. Een van de conclusies is, dat de precieze toedracht van het ongeval niet duidelijk is geworden. Een andere conclusie is, dat de verkeersmaatregelen bij de inritten aan de Spieringweg voldoen aan de richtlijnen en goedgekeurd zijn door het bevoegd gezag, de Gemeente Haarlemmermeer. De conclusies zijn bevestigd door een onafhankelijke second opinion op het onderzoek.

Aanbevelingen
Hoewel de richtlijnen zijn gevolgd, volgen er uit het onderzoek ook enkele aanbevelingen die bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. VolkerInfra neemt de aanbevelingen over als aanvulling op wat de richtlijn al voorschrijft. De aanbevelingen houden o.a. het volgende in:

  • Het plaatsen van grotere en extra verkeers- en waarschuwingsborden, zowel voor de vrachtwagenchauffeurs als voor andere weggebruikers, waaronder fietsers;
  • Het verplaatsen van objecten zoals de BouWatch camera's, voor een beter zicht van verkeersdeelnemers op elkaar;
  • Het aanbrengen van extra 'belijning', zoals stopstrepen bij de uitritten op de Spieringweg, waardoor de zichtbaarheid van het fietspad verbetert.

Daarnaast voeren TenneT en VolkerInfra activiteiten op het gebied van communicatie uit:

  • Instructie van alle chauffeurs om hen extra bewust te maken van de situatie, waarin zij aan het werk zijn;
  • In samenwerking met TenneT start er een 'Zie ik jou, zie jij mij?'-campagne gericht op bewoners en gebruikers van het fietspad langs de Spieringweg, waaronder scholieren uit de regio die hier gebruik van maken. Wanneer chauffeurs en fietsers oogcontact hebben, dan draagt dit bij aan de veiligheid. We raden ook u dit langs deze weg alvast van harte aan. Dat geldt overigens ook voor allerlei andere verkeerssituaties. Scholen en sportverenigingen ontvangen hierover informatie. Communicatie vindt verder plaats via de communicatiemiddelen van TenneT, de gemeente, Dorpsraad Zwaanshoek en Dorpshuis Cruquius.

We hebben de verkeerssituatie en maatregelen op 3 april besproken met Dorpsraad Zwaanshoek en Dorpshuis Cruquius. Hieruit zijn nog enkele waardevolle suggesties en tips gekomen, waar we mee aan de slag gaan.

Permanente maatregelen in plaats van verkeersregelaars
Met de aanvullende maatregelen bovenop de maatregelen uit de richtlijn verhogen we de veiligheid. Het onderzoek geeft geen aanleiding om de verkeersregelaars die lopende het onderzoek zijn ingezet, te blijven inzetten. Deze maatregel zal daarom vanaf 10 april worden beëindigd. Desondanks zal VolkerInfra af en toe verkeersregelaars inzetten, zoals tijdens de begeleiding van bijzondere transporten. De aannemer zal deze afweging elke week opnieuw maken.

Opmerkingen, vragen en informatie
We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over de uitkomsten van het onderzoek en de verkeersmaatregelen aan de Spieringweg. Uw veiligheid staat voor ons voorop. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, suggesties of misschien zorgen, neemt u dan s.v.p. contact met ons op via (026) 373 32 39 (ma t/m vrij van 08.30 – 17.00) of info@randstad380kv.nl. Informatie over het project vindt u op www.randstad380kv.nl en op Facebook: facebook.com/RandstadNoordring.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.