Image
Zwaanshoek nieuws

Belangrijk: Aan de inwoners van Zwaanshoek

23-02-2018Een aantal inwoners van ons dorp hebben, als initiatiefgroep in Zwaanshoek in de tweede helft van vorige week een van deur tot deur handtekeningenactie gehouden. Het doel was om hun zienswijze over de Planstudie Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek / de Duinpolderweg uiterlijk op zondag 18 februari in te dienen.

Als u wilde ondertekenen had u de keuze uit twee opties:

1. Vóór de z.g. ‘middenvariant’ maar zonder de Noordelijke Randweg om Zwaanshoek;
2. Alleen tegen de Noordelijke Randweg om Zwaanshoek;

Ter aanvulling (niet genoemd op onze handtekeningenlijst: bij de Noordelijke Randweg hoort ook de daarmee samenvallende afsluiting van de Bennebroekerdijk vanuit Bennebroek richting Bennebroekerweg en visa versa).

Beide opties waren afgebeeld in een begeleidend schrijven met als referentie ZWDPW-001.
Hoewel de inititatiefgroep steeds getracht heeft om met de beste bedoelingen en transparantie het verhaal achter de zienswijze toe te lichten lijken ze  daar in sommige gevallen niet in te zijn geslaagd.

Optie 1, waarin u ook stemt vóór de middenvariant, betekent dat u vóór de aanleg van de Duinpolderweg in het zuiden van Zwaanshoek bent. Deze Duinpolderweg komt “dicht” tegen de bebouwing van ons dorp aan.

Van een aantal inwoners hebben we vernomen dat zij hebben getekend voor optie 1 maar zich niet hebben gerealiseerd dat zij vóór deze middenvariant hebben gekozen.

De initiatiefgroep heeft ook begrepen dat dit onbedoeld tot commotie heeft geleid onder enige inwoners van Zwaanshoek.

De initiatiefgroep betreurt dit zeer, en wil graag middels een brief iedereen in de gelegenheid stellen om hun keuze te wijzigen.

Klik hier om de brief van de initiatiefgroep te openen

Wilt u meer informatie over de Planstudie Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek / de Duinpolderweg kijkt u dan op de website van Provincie Noord-Holland

Ter info: De initiatiefgroep is een initiatief van een aantal inwoners van Zwaanshoek en staat in zijn geheel los van Dorpsraad Zwaanshoek