Image
Zwaanshoek nieuws

Ben jij onze nieuwe secretaris?

28-05-2019De dorpsraad is heel hard op zoek naar een extra meedenkend lid met verstand van secretariaat, verslag wilt leggen van onze vergaderingen/bezigheden en natuurlijk iemand die iets heeft met Zwaanshoek!

Als secretaris ben je lid van de dorpsraad en betrokken bij het reilen en zeilen van ons dorp. De tijd die het van je vraagt verschilt per week. Soms is het druk dan weer rustig. Gemiddeld zal het niet meer dan een paar uurtjes per week van je tijd vergen.

De secretaris beheert en verwerkt namens de dorpsraad de inkomende en uitgaande mail en post, maakt i.s.m. de voorzitter de agenda voor de vergadering, maakt de notulen op en maakt hiervan een kort verslag voor op de website. 

Ben je geïnteresseerd in de functie van secretaris van de dorpsraad Zwaanshoek en wil je je samen met de andere leden van de dorpsraad inzetten voor ons prachtige dorp? Neem snel contact op met Wim Kruyt (06-23944556) of Gideon Duwel (06-51796152). Mailen kan ook naar: dorpsraad@zwaanshoek.info