Image
Zwaanshoek nieuws

Bezoek van het college van B&W aan Zwaanshoek

14-03-2017Op dinsdag 14 maart bracht het college van B&W een bezoek aan Zwaanshoek.

Dit bezoek vond plaats in het kader van het rondje langs de kernen van het collegevan B&W. Het college werd in de Oase ontvangen door de Dorpsraad. Op het programma stond o.a.:

  • de geplande herprofilering van de Bennebroekerweg
  • de nog te plaatsen flitspaal op de Bennebroekerdijk
  • de bouwplannen in de Hanepoel
  • de bodemvervuiling

Een extra aandachtspunt hierbij was het gebrek aan parkeervoorzieningen op de openbare weg bij het bedrijvendeel in de Hanepoel en de bereikbaarheid.

Toegezegd is dat voor de start van de herstructurering van de Bennebroekerweg, medio mei, de gemeente nog een bewonersavond zal organiseren.

De Dorpsraad.