Image
Zwaanshoek nieuws

De Dorpsraad zoekt nieuwe leden

11-03-2020Voor het voortbestaan van Dorpsraad Zwaanshoek is het van groot belang dat er nieuwe leden bij komen. De dorpsraad is al meer dan 50 jaar actief op tal van onderwerpen om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het openbaar groen in Zwaanshoek, planvorming rond bouwprojecten, verkeersveiligheid, project Duinpolderweg. Zo maar een kleine greep uit de onderwerpen waar de dorpsraad bij betrokken is.

Burgerparticipatie speelt een steeds belangrijkere rol in de beleidsvorming en bij de uitvoering daarvan. De dorpsraad wordt een steeds vanzelfsprekender partner voor overheden en organisaties. Enerzijds door zaken aan te kaarten en initiatieven te starten, anderzijds als klankbord of als deelnemer in overleggen en projecten.

De dorpsraad wil graag een afspiegeling zijn van de Zwaanshoekse gemeenschap.

Heb je interesse om je in te gaan zetten voor de Dorpsraad? Laat dit dan weten door een mail te sturen naar dorpsraad@zwaanshoek.info of bel even met Gideon Duwel (06-51796152) Hij vertelt je graag meer over wat we doen en wat er van je verwacht wordt.