Image
Zwaanshoek nieuws

Deel uw mening over Zonneakkers en Windmolens voor 4 februari!

01-02-2021Zon- en windenergie in de polder? Uw mening telt!

In Haarlemmermeer besparen we de komende jaren energie en wekken we nieuwe energie op. Dit doen we vanwege de afspraken in het Klimaatakkoord. De afgelopen maanden is samen met deskundigen van Alliander, Schiphol, LVNL, geluidsdeskundigen, natuurorganisaties, bewonersgroepen, dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers gekeken naar wat er ruimtelijk mogelijk is in Haarlemmermeer. Hoe de impact op de polder beperkt blijft en waar het ook kansen voor de omgeving biedt. Hieruit zijn meerdere voorstellen gekomen. Deze voorstellen wil de gemeente graag aan de inwoners voorleggen.

 

Zonneakkers en een windpark, hoe?

De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden voor het opwekken van nieuwe energie in twee gebieden in Haarlemmermeer voor zonne-energie rondom Schiphol en windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer (Spoordriehoek). Wat is de impact op de omgeving? En als we het hebben over windmolens in het zuiden van de polder rijst de vraag: willen de bewoners überhaupt wel windmolens in dat gebied? En hoe hoog mogen ze dan zijn? Draagvlak is belangrijk en daarom vraagt de gemeente Haarlemmermeer de inwoners om hun mening te geven.

De resultaten van de enquete worden aan de gemeenteraad voorgelegd, die uiteindelijk de beslissing neemt. De peiling is te vinden op  www.haarlemmermeer.nl/peiling en kan tot 4 februari worden ingevuld.