Image
Zwaanshoek nieuws

Enquete OpenbaarVervoer in ZWAANSHOEK

30-11-2015De dorpsraad Zwaanshoek hoort steeds meer geluiden vanuit het dorp dat er behoefte is aan een busverbinding naast de bestaande buurtbus.

 Dat zou kunnen als bus 168 een klein stukje omrijdt. Connexxion voelt daar weinig voor, maar misschien kunnen de dorpsbewoners door het invullen van onderstaande enquete daar invloed op uitoefenen. Wij stellen uw deelname aan de enquete op prijs!