Image
Zwaanshoek nieuws

Geen uitvluchten meer op Schiphol

23-01-2019Bij de hervatting van de onderhandelingen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) later deze maand zitten de bewonersdelegatie en die van de bestuurders op één lijn. Dat is het resultaat van het overleg tussen deze twee ORS-delegaties. Met ingang van het gebruiksjaar 2020 moet er een einde komen aan de huidige gedoogsituatie door het vaststellen van een gewijzigd Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Dit LVB dient minimaal een plafond voor het totaal aantal vluchten (500.000) en de nachtvluchten (29.000) vast te leggen zodat hierop kan worden gehandhaafd. Dat geldt ook voor de vierdebaanregel. Daarna is herstel van vertrouwen door de luchtvaartsector nodig via harde afspraken over hinderbeperking zodat er voldaan wordt aan de verwachtingen van het Aldersakkoord, voordat er in de ORS verder kan worden gesproken over de ontwikkeling van Schiphol in de toekomst.

Lees hier het hele bericht