Image
Zwaanshoek nieuws

Het nieuwe beleid van Rijnland

21-01-2019Hierbij een speciale SBOH -nieuwsbrief. Deze is voor iedereen interessant, maar van speciaal belang voor opstalhouders die tussen 2006 en augustus 2018 een nieuw opstalcontract hebben gekregen, of een betalingsregeling hebben getroffen omdat hun oude contract verliep maar het niet eens waren met de nieuwe voorwaarden zolang de rechtszaken lopen.

Rijnland rekent bij herziening van de retributie om de vijf jaar vanaf 1 januari 2018 met een minimumpercentage van 1,5%. Rijnland heeft in augustus 2018 een beleid ingevoerd waaruit dat volgt. Dit beleid wordt toegepast bij nieuwe heruitgifte van opstalrechten, maar ook bij opstalrecht die al vóór 1 januari 2018 maar na 2006 zijn heruitgegeven of ten aanzien waarvan een tijdelijke overeenkomst is gesloten voor de duur van de SBOH-procedure.

Lees het hele artikel hier