Image
Zwaanshoek nieuws

Info bouwplannen Zwaanshoek-Cruquius

31-01-2021Tussen de dorpen Cruquius en Zwaanshoek komt een nieuw woongebied. 

In oktober 2020 sloten de samenwerkende grondeigenaren hiervoor een Intentieovereenkomst met de gemeente Haarlemmermeer. Het gaat daarbij om circa 1.500 woningen in de eerste fase en een totale gebiedsontwikkeling van circa 5.000 woningen. 

In de komende tijd werken de grondeigenaren samen met de klankbordgroep Cruquius / Zwaanshoek* en de gemeente Haarlemmermeer aan een plan. Op deze pagina kun je via het menu (links) meer informatie vinden over de ontwikkeling tot nu toe. 

*De klankbordgroep Cruquius / Zwaanshoek bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de dorpsraden van Cruquius en Zwaanshoek en van BIZ Cruquius.

De samenwerkende grondeigenaren zijn BPD Ontwikkeling, Verwelius, Synchroon, Ymere, Hoorne Vastgoed, Roosdom Tijhuis, Van Wijnen en Ballast Nedam Development. 

Heb je vragen over de gebiedsontwikkeling Cruquius / Zwaanshoek? Neem dan contact op met Linda van den Berg via info@lindaprojectondersteuning.nl. Zij werkt in opdracht van de samenwerkende grondeigenaren als projectsecretaris.

Via deze site vindt u meer (up-to-date) informatie over de bouwplannen.