Image
Zwaanshoek nieuws

Informatieavond Werkzaamheden Bennebroekerweg

16-05-2017Brief vanuit de gemeente:

Geachte heer/mevrouw,
 
Tijdens eerdere inloopbijeenkomsten, en via onze website, heeft u het ontwerp en het reactieoverzicht kunnen inzien over de herinrichting van de Bennebroekerweg in Zwaanshoek. Binnenkort starten de werkzaamheden. De uitvoering en bereikbaarheid van uw pand wordt toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom op:
 
Maandag 29 mei tussen 19:00 – 20:30 uur in Dorpshuis Oase, Bennebroekerweg 953, Zwaanshoek.
 
Tijdens de bijeenkomst zijn er medewerkers van de gemeente en aannemer aanwezig om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.
 
Planning
De geplande startdatum is 12 juni en de werkzaamheden worden uiterlijk 25 augustus a.s. afgerond.
 
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:
 
 het opbreken van de trottoirs en voorzien van nieuwe bestrating;
 het verwijderen van oud asfalt en aanbrengen van nieuw asfalt met rode fietsstroken;
 het aanleggen van verkeersplateaus (met gele stenen) op de kruisingen.
 
De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd:
Fase 1 – tussen het viaduct over de N205 en de rotonde bij de Spieringweg;
Fase 2 – tussen de rotonde bij de Spieringweg en de Hillegommerdijk.
 
Bereikbaarheid en hinder
Op het deel waar de werkzaamheden plaatsvinden is de weg afgesloten voor al het verkeer en kunt u tijdelijk niet parkeren (ook niet op eigen terrein). Woningen blijven te voet altijd bereikbaar, soms is dit via loopplanken.
 
Mocht u moeilijk ter been zijn of vragen hebben over de bereikbaarheid van uw pand, dan kunt u de vraag stellen op de inloopbijeenkomst. Mocht u verhinderd zijn, neem dan contact met ons op.
 
In geval van nood zijn de woningen en bedrijven altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie).
 
Huishoudelijk afval
Op de afhaaldagen van De Meerlanden, kunt u uw afvalcontainer buiten de werkvakken plaatsen.
 
Website
Deze informatie, inclusief het definitieve ontwerp, kunt u inzien via: www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Bennebroekerweg Zwaanshoek”. De omleidingstekening(en) en de actuele planning worden rond 5 juni a.s. op deze website gepubliceerd.
 
Contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Steven Langstraat via telefoonnummer 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. o.v.v. “Bennebroekerweg Zwaanshoek”.
 
Met vriendelijke groet,
 
De gemeente Haarlemmermeer,
 
namens deze,
 
Gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid