Image
Zwaanshoek nieuws

Informatieavond woningbouwinitiatief locatie Kroon

24-02-2019Beste bewoners van Zwaanshoek,

Onderstand bericht hebben wij ontvangen van Horsman & Co Vastgoed b.v.:

Betreft            : woningbouwinitiatief locatie Kroon

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij informeren wij u over het woningbouwinitiatief locatie Kroon.

 

Op 23 april 2018 heeft er voor de directe buren een 1e informatieavond plaatsgevonden met betrekking tot dit woningbouwinitiatief op de gronden van mevrouw Kroon, Bennebroekerweg 848a te Zwaanshoek. Op 28 juni 2018 was er een 2e informatieavond georganiseerd waarbij naast de directe buren ook de toekomstige bewoners van het project Enthoven waren uitgenodigd.

 

In de afgelopen periode is met de gemeente overeenstemming bereikt over de verkavelingssituatie. Op verzoek van de gemeente is het plan op een aantal punten aangepast met o.a. als doel te komen tot een meer gedifferentieerd woningaanbod. Dit is bereikt door een aantal twee-onder-één-kapwoningen te vervangen door rijwoningen. 

 

Als belanghebbende nodigen wij u hierbij graag uit voor het bijwonen van onderstaande informatie-inloopavond waarbij de architect en wij u zullen informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot het planinitiatief.

 

Maandagavond 4 maart a.s., van 19.30 – 21.00 uur

Buurthuis De Oase

Bennebroekerweg 953 te Zwaanshoek

 

Wij hopen u de 4e maart te mogen ontmoeten en uw input op ons woningbouwinitiatief te vernemen.

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebben, kunt u contact opnemen met ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet,

Horsman & Co Vastgoed b.v.

 

J.H. Moors,

Directeur