Image
Zwaanshoek nieuws

Nieuwe ambassadeur Buurtbemiddeling

20-05-2016MeerWaarde is verheugd over de nieuwe ambassadeur Buurtbemiddeling: Meester Frank Visser Meester Frank Visser zet zich nu ook in als ambassadeur voor Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling lost tweederde van alle conflicten op en voorkomt een gang naar de rechter of naar mr. Visser. “Burenruzies zijn conflicten die diep ingrijpen in het dagelijks leven van mensen, ik kom dat in mijn werk voortdurend tegen,” aldus mr. Visser. Met zijn ambassadeurschap draagt mr. Frank Visser graag uit dat op tijd met elkaar in gesprek gaan, onder begeleiding van buurtbemiddelaars, escalatie van het conflict kan voorkomen.

Buurtbemiddeling MeerWaarde In Haarlemmermeer wordt Buurtbemiddeling aangeboden door MeerWaarde. Buurtbemiddeling is een methode waarbij getrainde vrijwilligers buren helpen om het contact te herstellen en samen oplossingen te bedenken voor hun conflicten. Wanneer buren er onderling niet meer uitkomen, kan buurtbemiddeling uitkomst bieden.

Bemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel over de ontstane situatie. In 2015 zijn in Haarlemmermeer bijna 100 burenconflicten begeleid door vrijwilligers van MeerWaarde. In 78% van de gevallen is de situatie daarna verbeterd.