Image
Zwaanshoek nieuws

Onafhankelijke Zwaanshoekse Courant stopt.

19-11-2020Beste lezers,

Mijn naam is Dick de Jong, ik geef samen met Rob Schalkwijk de Onafhankelijke Zwaanshoekse Courant uit. Hij was niet alleen een zeer gewaardeerde vriend, maar hij was ook mede redactielid en beheerder van het secretariaat van onze krant.

Het bericht van zijn totaal onverwacht verscheiden is ingeslagen als een bom en veel oudere dorpsgenoten en ons buurtje zijn dan ook van slag, ook ondergetekende. Hij was nu eenmaal een graag gezien persoon, altijd in voor een praatje met een brede interesse, hij zal gemist worden.

Rob kwam destijds, op verzoek van een groot aantal oudere dorpsbewoners bij mij met de vraag of ik een dorpskrant wilde uitgeven. Na een extern onderzoekje naar de behoefte en het vinden van voldoende sponsoren, Rob hield net als ik niet van reclame, zijn we opgestart. Nu zes jaar later hebben we ongeveer 45% van inwoners in ons vaste lezersbestand. Mede dank zijn inzet en charme kan ik wel zeggen dat we samen succesvol zijn geweest. Hij fungeerde voor mij als uitgever en maker van de krant, als ‘praatpaal’ voor de redactie. Bovendien sloten onze gezamenlijke interesses prima op elkaar aan en het discussiëren met hem was altijd een feestje, ook dat zal ik missen. Rob was een ‘Pietje precies’ en rustte niet voordat hij een representatief naambord had gemaakt. Het werd een bijzonder naambord, hij had het geprint op één van zijn 3D-printers. Ik kon met trots in het Witte Weekblad schrijven dat Zwaanshoek zich kon roemen op het enige vegetarische naambord in Haarlemmermeer.

Voor ons buurtje was hij een begrip, altijd behulpzaam en vriendelijk naar iedereen. Als je hem wat beter leerde kennen en echt zag wie Rob was, dan voelde je jezelf een stukje rijker. Ik ben er trots op dat hij mijn ‘vriend’ is geweest, het heeft mij in ieder geval doen besluiten om met onmiddellijke ingang te stoppen met het maken en uitgeven van deze krant. Het is alleen echt niet meer te behappen en zonder Rob is het plezier eraf, overigens zou in december de nieuwe editie het licht zien. Dit gaat dus niet meer gebeuren. De krant maakt dus net de 6 jaar niet vol, sois.

Ik wil langs deze weg alle sponsoren ongelooflijk bedanken voor hun onbaatzuchtige steun en medewerking, Kees Hoogervorst (altijd bereid om de krant rond te brengen) ook erg bedankt voor je inzet en iedereen die kopij heeft aangeleverd, heel veel dank hiervoor. Het heeft ons gemotiveerd.

Beste lezers, het gaat u goed en wellicht tot ziens!

Verder gaan betekent niet
Dat je vergeet.
Het betekent alleen dat je
Accepteert wat plaats vond
En besluit door te gaan met leven.

-*-

We staan niet altijd stil
bij het woordje samen.
Maar het is een groot gemis
Als samen uit je leven is.

Dick de Jong
Uitgever en redactie Onafhankelijke Zwaanshoekse Courant