Image
Zwaanshoek nieuws

Ontwerpbeschikking instemming saneringsplan Hanepoel

14-01-2020De omgevingsdienst NZKG heeft een ontwerpbeschikking instemming saneringsplan Hanepoel 88-102 en Waltmanstraat te Zwaanshoek opgesteld. Op deze ontwerpbeschikking kunnen tot 2 februari 2020 zienswijzen worden ingediend. De sanering bestaat uit het stimuleren van de natuurlijke afbraak van de verontreinigingen met oplosmiddelen die zich vanuit de Hanepoel hebben verspreid.

Op de deze tekening  is de omvang van de verontreiniging weergegeven en  zijn de punten opgenomen waar de aannemer stoffen zal toevoegen aan het grondwater om de natuurlijke afbraak van de verontreinigingen te versnellen.

De sanering zal worden uitgevoerd door Groundwater Technology (GT). GT verwacht half april te kunnen starten met de sanering.