Image
Zwaanshoek nieuws

Plannen vestiging Bauhaus in Cruquius

26-01-2019De Dorpsraad van Zwaanshoek is kortgeleden door de procesmanager van de gemeente geïnformeerd over de plannen van een vestiging van Bauhaus in Cruquius.

Dit gesprek heeft plaatsgevonden op initiatief van de Dorpsraad nadat wij via het informele circuit hadden moeten vernemen van deze plannen. De Dorpsraad Cruquius en de bewoners van Cruquius zijn wel formeel geïnformeerd terwijl wij vinden dat Zwaanshoek de gevolgen ook zal ondervinden en geïnformeerd had moeten worden.


De gevolgen voor Zwaanshoek zullen vooral liggen in de toename van het verkeer door de bezoekers aan Bauhaus. Er worden per dag circa 4000 extra voertuigbewegingen naar Bauhaus verwacht die, gezien de huidige verkeersstroom vanuit de Bollenstreek door
Zwaanshoek, voor een (groot)deel ook weer over de wegen in en rond Zwaanshoek zullen gaan.

Gezien de verkeersoverlast die Zwaanshoek op dit moment al ondervindt kunnen wij extra verkeer als gevolg van de vestiging van Bauhaus er absoluut niet bij hebben.

De Dorpsraad heeft de gemeenteraad een brief gestuurd om aandacht hiervoor te vragen en verzocht niet in te stemmen met dit plan zonder dat er een degelijk verkeersplan op tafel ligt waarbij Zwaanshoek niet extra belast wordt.

De Dorpsraad is niet tegen de vestiging van Bauhaus (als dat al zou kunnen) maar wel tegen de toename van het verkeer in Zwaanshoek

Meer informatie over de plannen is te vinden op deze pagina van de gemeente Haarlemmermeer.


Met vriendelijke groet,
Wim Kruyt
Voorzitter Dorpsraad Zwaanshoek

E. wim.kruyt@gmail.com