Image
Zwaanshoek nieuws

Resultaat kentekenonderzoek rond Zwaanshoek

28-10-2016In mei jl. heeft de gemeente een kentekenonderzoek gehouden rond Zwaanshoek en Beinsdorp. Hierbij is met behulp van camera’s op alle in- en uitgaande wegen geregistreerd hoeveel doorgaand (vracht)verkeer er daadwerkelijk rijdt door Zwaanshoek en Beinsdorp.

De belangrijkste conclusie die te trekken valt uit het kentekenonderzoek is dat er heel veel doorgaand verkeer door zowel Beinsdorp als Zwaanshoek rijdt.
In de huidige situatie rijden er door Zwaanshoek  circa 6800 voertuigen per etmaal.
Op een gemiddelde werkdag ligt het doorgaand verkeer in Zwaanshoek rond de 68%. Dat betekent dat er zo’n 4600 voertuigen per etmaal minder door Zwaanshoek zouden rijden als er geen doorgaand verkeer meer is.

De drukste route is de Meerbrug naar de Bennebroekerweg en v.v. Dus oost- west verkeer dat via Zwaanhoek rijdt om de ringvaart over te steken.

Het verkeer dat tussen Beinsdorp en Zwaanshoek rijdt kan kiezen tussen een route via de Hillegommerdijk en de Bennebroekerweg of via de Spieringweg. Ongeveer twee keer zo vaak wordt de route via de Spieringweg gekozen

Zware voertuigen (vrachtwagens >3500kg) zijn apart geregistreerd.
Het merendeel van de circa 80 vrachtwagens die Zwaanshoek via de Bennebroekerweg binnenrijden steekt echter bij Beinsdorp pas de ringvaart over. Het door Bennebroek ingevoerde vrachtwagen verbod bij de brug, met uitzondering van bestemmingsverkeer, lijkt dus met name voor Bennebroek wel effect te hebben.

Andere opvallende resultaten
* het eenrichtingsverkeer op de Bennebroekerdijk bij Cruquius is duidelijk zichtbaar in de hoeveelheden links afslaand verkeer op de brug vanaf Bennebroek. De tegenrichting is namelijk veel drukker.

* verkeer dat tussen Beinsdorp en Zwaanshoek rijdt kan kiezen tussen een route via de dijk en Bennebroekerweg of via de Spieringweg. Ongeveer twee keer zo vaak wordt de route via de Spieringweg gekozen

Deze resultaten worden meegnomen in de mogelijk te nemen flankerende maatregelen om het doorgaand verkeer door Zwaanshoek te verminderen.

De Dorpsraad