Image
Zwaanshoek nieuws

Stand van zaken bodemverontreiniging

16-09-2016Begin juli 2016 heeft de gemeente u voor het laatst geïnformeerd over het verontreinigde grondwater in het gebied tussen de Hanepoel en de Waltmanstraat. Inmiddels zijn er meerdere onderzoeken geweest om de begrenzing van de verontreiniging vast te stellen. Het laatste onderzoek is afgerond. Middels een brief heeft de gemeente de betrokken bewoners geïnformeerd over de stand van zaken, deze brief is hier te bekijken.