Image
Zwaanshoek nieuws

Standpunt Dorpsraad Duinpolderweg

17-07-2018De Dorpsraad Zwaanshoek is zeer teleurgesteld over de keuze van de middenvariant als voorkeursalternatief Duinpolderweg. De dorpsraad heeft zich jaren lang ingespannen om het doorgaande verkeer in Zwaanshoek te verminderen. Het resultaat hiervan is dat alle betrokken instanties, zoals gemeentebestuur en het Provincie bestuur, ervan overtuigt zijn dat er in Zwaanshoek een oplossing moet komen om de verkeersbelasting te verminderen.

Door de keuze van de middenvariant i.p.v. de (door de provincie ingestelde) brede maatschappelijke adviesgroep gewenste zuidelijke variant, wordt Zwaanshoek geconfronteerd met een stroomweg door het dorp. Met als gevolg landschapsvervuiling door een (hoge)brug en het afsluiten van de Spieringweg tussen de Bennebroekerweg en de Hillegommerdijk waardoor Zwaanshoek in tweeën wordt gedeeld.

Het gevolg hiervan is dat het verkeer uit Hillegom, dat zeker ook gebruik zal blijven maken van de huidige route, wordt gedwongen de Hillegommerdijk en de Bennebroekerweg door het dorp te nemen welke nou juist ontlast moet worden.

Deze oplossing biedt voor de bewoners geen enkel voordeel maar brengt alleen maar meer  overlast met zich mee.

Om het (sluip)verkeer door Zwaanshoek vanuit Bennebroek terug te dringen is een rondweg noordelijk om Zwaanshoek gepland.
Voordat er een definitief besluit wordt genomen over deze rondweg willen wij eerst in overleg met het gemeentebestuur en de provincie het nut, de noodzaak, de gevolgen en ook de mogelijke alternatieven zoals flankerende maatregelen bespreken.

Bij de komende inspraakmomenten zal de dorpsraad zich blijven verzetten tegen de middenvariant en de rondweg om Zwaanshoek zoals die nu is gepland.