Image
Zwaanshoek nieuws

Tellingen voertuigbewegingen Bennebroekerweg

08-10-2018Tussen 12 en 30 april jl. hebben er tellingen plaatsgevonden op de Bennebroekerweg in Zwaanshoek tussen de splitsing Goudriaanstraat en de rotonde.

Uit deze tellingen blijkt dat er gemiddeld per 24 uur 7800 voertuigen over dit gedeelte van de Bennebroekerweg rijden waarvan 6400 tussen 7 uur en 19 uur. Van deze 7800 voertuigen houdt ongeveer 85% zich niet aan de snelheidslimiet van 30 km/u.

De gemeente Haarlemmermeer hanteert voor een weg zoals de Bennebroekerweg in ons dorp een maximum van 6000 voertuigen per dag. Op dit moment zijn dit dus al 1800 voertuigen per dag te veel! Aangezien de geplande woningbouw in Zwaanshoek (+/- 180 woningen) allemaal uitkomt op de Bennebroekerweg komen hier nog ongeveer 1100 voertuigbewegingen per dag bij.

We zullen dus op niet al te lange termijn het limiet van de gemeente met 3000 voertuigen per dag gaan overschrijden.

Deze tellingen, de woningbouw in het dorp en het gegeven dat er rondom Zwaanshoek nog heel veel woningbouw gepland staat, zorgt ervoor dat de dorpsraad zich ernstige zorgen maakt over het doorgaande verkeer door ons dorp. We zullen de gemeente dus blijven vragen naar een goede oplossing.

Bekijk hier het overzicht van de tellingen