Image
Zwaanshoek nieuws

Uitnodiging Inloopbijeenkomst Duinpolderweg

11-11-2016Op 21 november 2016 organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland een inloopbijeenkomst voor het project Duinpolderweg . De samenwerkingspartners Stadsregio Amsterdam, Holland Rijnland en betrokken gemeenten zijn ook vertegenwoordigd. De bijeenkomst staat in het teken van de start van de Milieu EffectRapportage (MER) voor het project. Op 12 oktober hebben de provincies besloten om een MER onderzoek te laten uitvoeren voor zeven alternatieven. De alternatieven worden onderzocht op hun effecten op het verkeer, het milieu en de economie. 
 
Om u te informeren over de uitvoering van het MER en het tijdpad daarvan is er een inloopavond op 21 november. Er is kaartmateriaal aanwezig met de zeven alternatieven die in het MER onderzoek worden opgenomen. Ook kunt u kennis nemen op welke wijze en wanneer u in het proces kunt reageren. De projectorganisatie, de gedeputeerden van beide provincies en gemeentebestuurders zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
 

Datum: Maandag 21 november 2016
Plaats: NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout 
Tijd: Van 17.00 uur tot 21.00 uur (vrije inloop op ieder gewenst moment)

 
Website 
Mocht u niet in staat zijn om op de inloopbijeenkomst aanwezig te zijn, dan vindt u alle informatie ook op de vernieuwde projectwebsite www.noord-holland.nl/duinpolderweg. Wilt u op de hoogte blijven van actueel nieuws over het project Duinpolderweg? Abonneer u dan via deze website op onze digitale nieuwsbrief.
 
Het project Duinpolderweg
De huidige verkeersstructuur in de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer levert problemen op voor bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Het gebruik van de wegen is in de loop van de tijd veranderd en past niet meer bij het doel waarmee ze ooit zijn aangelegd. Doorgaand verkeer mengt zich met bestemmingsverkeer, waardoor de leefbaarheid onder druk staat. Vrachtwagenchauffeurs, automobilisten, fietsers en voetgangers komen elkaar hier tegen, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Lage 
toegestane snelheden op de lokale wegen en bruggen zorgen daarbij voor verminderde doorstroming. Onder de projectnaam Duinpolderweg zoeken de samenwerkende overheden naar een toekomstbestendige verbetering van het wegennetwerk in de regio, om deze problemen aan te pakken.