Image
Zwaanshoek nieuws

Uitslagen gemeenteraadsverkiezing (tellingen Zwaanshoek)

02-12-2018Op woensdag 21 novemer 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. De voorlopige uitslagen zijn die avond meteen bekendgemaakt. Op vrijdag 23 november zette burgemeester Onno Hoes, als voorzitter van het Centraal Stembureau, zijn handtekening onder de definitieve uitslag.

In het stembureau van Zwaanshoek zijn 582 mensen komen stemmen wat gezorgd heeft voor een bovengemiddeld opkomstpercentage van 39,19%

Hieronder is te zien hoe de stemmen in Zwaanshoek verdeeld zijn over de politieke partijen:

Onderstaande afbeelding geeft de totale verkiezingsuitslag van de hele gemeente Haarlemmermeer weer: