Image
Zwaanshoek nieuws

Update vanuit Tennet werkzaamheden 380kV boseilanden

22-12-2017TenneT werkt al geruime tijd in de Haarlemmermeer aan de aanleg van de nieuwe 380 kV en 150 kV hoogspanningsverbindingen voor het project Randstad 380 kV. In het gebied Boseilanden worden de hoogspanningsverbindingen ondergronds aangelegd. De werkzaamheden in Boseilanden verlopen volgens planning en naderen de eindfase. In de loop van het eerste kwartaal van 2018 rondt de aannemer de aanlegwerkzaamheden af. Daarna worden de gronden in het tweede kwartaal weer hersteld en afgewerkt. Het laatste gebeurt in nauw overleg met de beheerder van het gebied, Recreatieschap Spaarnwoude. Tot slot wordt alles weer netjes opgeruimd en is het gebied naar verwachting aankomende zomer weer helemaal vrij toegankelijk, maar mogelijk al iets eerder. Omwille van de veiligheid is het helaas niet verantwoord om de fiets- en voetpaden, waaronder de Duinpadbrug naar Hoofddorp, eerder open te stellen.

Ten zuiden van de Bennebroekerweg zijn de eerste nieuwe hoogspanningsmasten geplaatst. Iets zuidelijker langs de IJtochtzone moeten de bouwwerkzaamheden nog beginnen. Ter voorbereiding hierop heeft de aannemer langs de IJtochtzone in september snoei- en kap werkzaamheden uitgevoerd. De bestaande masten die hier nu staan gaan weg en hiervoor in de plaats komen de nieuwe wintrackmasten De werkzaamheden in deze zone gaan waarschijnlijk in maart/april 2018 van start. Het was de bedoeling hier eerder te beginnen, maar de bestaande verbinding kan om diverse redenen helaas nog niet uit bedrijf. Als de werkzaamheden klaar zijn en de nieuwe masten staan, wordt het gebied opnieuw landschappelijk ingericht. Staatsbosbeheer is de beheerder van het gebied en zorgt er in samenwerking met TenneT voor dat er straks weer een mooi stukje natuur terugkomt.

Lees hier de laatste nieuwsbrief van Tennet

Meer informatie over het project leest in de laatste nieuwsbrief of op de website www.randstad380kv.nl en Facebook facebook.com/RandstadNoordring.

Via de website kunt u zich ook inschrijven voor de (digitale) nieuwsbrieven.