Image
Zwaanshoek nieuws

Vandaag opnieuw metingen ivm bodemverontreiniging

07-11-2016Begin september hebben heeft de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de verontreiniging aan de Waltmanstraat en omgeving. De afgelopen 2 maanden is het team vakspecialisten openbare ruimte, in overleg met de Omgevingsdienst, bezig geweest met het nauwkeuriger vaststellen van de horizontale omvang van de verontreiniging.

Ook vandaag worden nog aanvullende peilbuizen geplaatst in de omgeving van de Noppenstraat (zie rode vlaggetjes op dit boorplan). De reden hiervoor is dat in het diepere grondwater nog een sterke verontreiniging aanwezig is waarvan nog niet is vastgesteld hoe ver die de woonwijk inloopt (zie deze concentratiekaart). De gemeente hoopt hopen dat dit de laatste ronde is om vast te stellen hoe ver de verontreiniging zich heeft verspreid.

Heeft u nog vragen? Deze kunt u stellen aan Simone Beerkens van het Team Vakspecialisten Openbare Ruimte:

T: 0235674398 of T: 0900-1852
E: s.beerkens@haarlemmermeer.nl