Image
Zwaanshoek nieuws

Verontreiniging hanepoel heeft zich verspreid

12-05-2016Uit het bodemonderzoek dat de gemeente in verband met de geplande woningbouw heeft verricht, blijkt dat de eerder geconstateerde verontreiging aan de Hanepoel zich heeft verspreid. De verspreiding volgt de stroming van het grondwater richting de woonwagenstandplaatsen aan de Waltmanstraat. 

Er is niet direct reden voor paniek en zoals het er nu naar uit ziet gaat het om een lichte overschrijding wat alleen risico's met zich mee brengt wanneer er langdurig op grondwaterniveau wordt gewerkt. Om alle risico's uit te sluiten laat de gemenete aanvullend onderzoek doen naar de lucht- en waterkwaliteit.

De gemeente heeft de direct betrokkenen persoonlijk of per brief op de hoogte gesteld. Klik hier om deze brief te lezen. Bij deze brief zitten ook antwoorden op veel gestelde vragen, mocht je toch nog vragen hebben neem dan contact op met mevr. Ingrid van Zandt op telefoonnummer: 023-7891710