Image
Zwaanshoek nieuws

Vrienden van Haarlemmermeermuseum de Cruquius

03-02-2019Deze Vereniging heeft als doel het bevorderen van de bloei van “Haarlemmermeermuseum De Cruquius”, d.m.v. het wekken van belangstelling voor en het stimuleren van activiteiten van het museum; - het bijeenbrengen van gelden en het beschikbaar stellen daarvan aan het museum; - het organiseren van lezingen en excursies.

Binnen het Bestuur van de Vereniging is per april 2019 plaats voor een penningmeester m/v.

De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de Vereniging en met het opstellen van de jaarlijkse resultatenrekening en de balans. Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar. Elk jaar in april wordt een Algemene Ledenvergadering belegd.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter, de heer Hans Pluckel (telefoon 06 2297 5764) of met de huidige penningmeester de heer Andries van de Ridder (telefoon 06 5327 1621) e-mail berichten kunnen worden gezonden aan de secretaris Hein Jansen (cruquiusvrienden@gmail.com)

 

Lid worden van de Vrienden van Haarlemmermeermuseum de Cruquius
Lidmaatschap kost EURO 20,= per jaar, gratis toegang tot museum, een lezing/presentatie over een water-of polderonderwerp op de Algemene Ledenvergadering in april in De Cruquius en een jaarexcursie met korting in het najaar. Meer informatie: https://www.haarlemmermeermuseum.nl/vereniging-vrienden-van-de-cruquius​