Image
Zwaanshoek nieuws

Wethouder Reneman over Duinpolderweg

20-07-2018Tijdens het raadsplein van 19 juli jl. kwam in de sessie Voortgangsrapportage mobiliteit de Duinpolderweg, en de daarbij horende negatieve gevolgen voor Zwaanshoek, uiteraard ook nog ter sprake. Zie hieronder de reactie van Wethouder Reneman: