Image
Zwaanshoek nieuws

Wist-je-dat van de dorpsraad

28-10-2019Maandag 2 september is de Dorpsraad weer bij elkaar gekomen voor de eerste vergadering na de zomerstop.

Hieronder vind je de highlights uit deze vergadering:

Wist-je-dat…

  • De Dorpsraad op zoek is naar iemand die ons kan helpen bij/wil sparren over onze communicatie/PR? Als je hier ideeën en/of ervaring mee hebt, je je op kunt geven via dorpsraad@zwaanshoek.info?
  • De Gemeenteraad van de Haarlemmermeer heeft toegezegd een nieuw verkeersonderzoek uit te voeren in verband met onderzoek naar flankerende maatregelen? We jullie op de hoogte houden over wanneer dit precies plaatsvindt via https://www.zwaanshoek.info
  • Er voor maandag 9 december een Bewonersavond voor nieuwe bewoners staat gepland? Wij nieuwkomers in Zwaanshoek daarvoor zullen uitnodigen om kennis te laten maken met alle maatschappelijk betrokken clubs/instanties uit de buurt?
  • Provinciale Staten in Noord-Holland heeft besloten om (de komende 4 jaar) het Project Duinpolderweg niet uit te voeren? Hiervoor ook de geldelijke reservering (80 miljoen) van het project is gehaald? Er nu een situatie is ontstaan waarbij er wel een bestuurlijk besluit ligt om deze aan te leggen, maar politiek een besluit om het niet te doen? De Nieuwe Bennebroekerweg hoogstwaarschijnlijk wel verbreed zal worden.
  • Stephanie van den Broek de Dorpsraad heeft versterkt als Secretaris en haar best gaat doen om Henk Ruighaver langzaam maar zeker te vervangen? Je hier meer over haar te weten kunt komen.
  • Je altijd welkom bent om een keer met de Dorpsraad van gedachte te wisselen over ideeën voor ons prachtige dorp? Je je aan kunt melden via dorpsraad@zwaanshoek.info?