Image
Zwaanshoek nieuws

Woningbouwplannen Cruquius-Zwaanshoek

07-03-2020In Haarlemmermeer en omgeving is veel vraag naar woningen. Er zijn twee locaties in beeld voor woningbouw: transformatiegebied Bennebroekerdijk en de ontwikkellocatie Cruquius (het gebied tussen Cruquius en Zwaanshoek). Er is een procesplan haalbaarheid gebiedsontwikkeling Cruquius (pdf) gemaakt. In dit document staat beschreven hoe en wanneer de gemeente samen met de initiatiefnemers van de plannen werkt aan de mogelijkheden en haalbaarheid van de ontwikkeling van de twee locaties. In het procesplan staat ook een tijdspad. Eind 2020 vindt er besluitvorming plaats over de haalbaarheid van de woningbouwplannen. De gronden van de locaties zijn eigendom van verschillende partijen. De gemeente heeft geen gronden in bezit.

Bekijk deze website van de gemeente voor meer informatie over het proces en de woningbouwplannen.