Image
Zwaanshoek nieuws

internet consultatie ORS

08-11-2018Omdat Zwaanshoek onder de rook van Schiphol ligt heeft ons dorp een afgevaardigde in de ORS (OmgevingsRaad Schiphol). Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat u tot en met 20 november a.s. uw mening kunt geven over de toekomstontwikkeling van Schiphol via een 'internet consultatie' (enquete met open vragen). U vindt de enquete op de website van de ORS: https://www.omgevingsraadschiphol.nl/formulier/

Omdat de materie nogal complex is en er over veel punten onduidelijkheid bestaat volgt de Dorpsraad Zwaanshoek het behoudende standpunt van onze afgevaardigde Peter van Rouendal. Hieronder vindt u zijn motivatie.

 • Schiphol kan niet verder groeien zonder dat er een goedgekeurde Milieu Effect Rapportage is. Zonder dit rapport is het moeilijk een beeld te vormen over wat ons na 2020 te wachten staat.
 • Aan de betrouwbaarheid van alle cijfers rond geluid, aantallen vliegtuigbewegingen, gehinderde bewoners, aantallen nachtvluchten, etc. wordt getwijfeld door niet alleen bewoners maar ook door GGD’n en onderdelen van de overheid.
 • De uitkomsten van het rekenmodel voor geluid(overlast) blijken grote verschillen te vertonen met werkelijke metingen.
 • Er is geen politieke visie over hoe het verder moet met de luchtvaart in Nederland. Er is door een aantal oud luchtvaart deskundigen een plan gemaakt voor banen in zee: “ Eenvlucht vooruit”. Dit ligt al enige tijd in Den Haag.
 • De luchtvaartcapaciteit zal zich in ca 10 tot 15 jaar verdubbelen (gebaseerd op de vliegtuig bestellingen bij de grote firma’s).
 • De luchtvaart sector wil na 2020 verder groeien, mogelijk naar 600.000 of meer vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2030.
 • De verwachting is dat de ontwikkelingen naar zuinigere en stillere vliegtuigen maar kleine verbeteringen op zullen leveren tot 2030.
 • De biobrandstoffen staan op gespannen voet met de voedselvoorziening in de wereld en de verwachting is dat alternatieve brandstoffen voor 2030 niet in zulke grote hoeveelheden op de markt komen om de fijnstof concentraties en CO2 uitstoot te kunnen verminderen.
 • Voor een verbetering van de luchtwegen dient het luchtruim in Nederland te worden heringedeeld wat op zijn vroegst zonder hindernissen in 2023 kan plaats vinden.
 • De veiligheid is momenteel een belangrijk onderwerp van gesprek na het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veilheid. Het zegt dat de grenzen in zicht komen voor een veilige afhandeling.

 

Op basis van voorgaande, in het kort, zijn mijn conclusies en advies aan de ORS/enquête om een juist besluit te nemen:

 • Eerst betrouwbare en verifieerbare cijfers.
 • Nieuwe wetgeving voor het Luchthaven Indelingsbesluit en Normen en Handhaving voor het luchtverkeer.
 • Dat de aanbevelingen van Onderzoeksraad voor de Veiligheid volledig zijn geïmplementeerd.
 • Het herindelen van het luchtruim om effectievere luchtwegen te krijgen die zijn te handhaven.

Geen nieuwe ontwikkelingen op Schiphol en instandhouding van de huidige grens van 500.000 vliegbewegingen totdat voorgaande geregeld is. Eveneens zou er een woningbouwstop moeten komen in de gebieden die nu al binnen de geluidzones liggen totdat er duidelijkheid is voor de periode na 2020.